UWAGA!!!

Osoby, które planują w najbliższym czasie wymianę blokad na miejscach parkingowych proszone są o zgłoszenie się do Administratora podczas dyżuru na osiedlu lub przesłanie informacji na adres:

proxim@autograf.pl

Koszt zakupu blokady i wymiany pokrywa właściciel lokalu, do którego przypisane jest miejsce parkingowe.

Administracja