Adnotacje

  • Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego po zmianach (6 maja 2022) rozszerza obszar zagrożony wystąpieniem zjawiska wścieklizny. Aktualnie M. St. Warszawa w całości jest objęte obszarem wystąpienia zjawiska zagrożenia wścieklizną. Rozporządzenie nakłada na właścicieli kotów obowiązkowe szczepienie przeciw wściekliźnie.
  • Jeżeli jesteś właścicielem naszej nieruchomości możesz otrzymać dane uprawniające do logowania się do części ukrytych na tej stronie. Aby otrzymać login i hasło proszę wysłać na adres admin@wmog1.pl swoje imię i nazwisko z adresem zamieszkania. Po weryfikacji danych, osoba uprawniona otrzyma e-mail z danymi do logowania.
  • Informacje zawarte na tej stronie dedykowane są właścicielom i mieszkańcom Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla "Gołąbki I". Kopiowanie dokumentacji w tym fotograficznej za zgodą zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub administracji osiedla.

    ostatnia aktualizacja
    /16-05-2024/ admin

Urząd Dzielnicy

Ośrodek Kultury

Dom Kultury Kolorowa

Transport miejski

Archiwum Wspólnoty

Logowanie poczta

Przepisy RODO