Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla „Gołąbki I”

„PROXIM” Zarządzanie Nieruchomościami Administracja i Księgowość

  • Address:01-141 Warszawa ul. Wolska 84/86 lok. 101a
  • Telefon:22/632-58-43

Straż Miejska

  • Na poniższy adres e-mail zgłosisz wykroczenie w parkowaniu pojazdów. Zrób opis i dokumentację fotograficzną.

Administrator strony internetowej Piotr Piwowarski

  • Na poniższy adres e-mail możesz również zgłosić niedziałający link.

Wszystkie informacje zawarte na stronie www.wmog1.pl są informacjami dla mieszkańców
Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla „Gołąbki I”.
Udostępnianie ich osobom trzecim jest zabronione i wymaga zgody zarządu wspólnoty.

ostatnia aktualizacja
/18-05-2022/ admin