PRZEGLĄD ELEKTRYCZNY

Informujemy, że w dniach 01 – 09.06.2022 r. w godz. 15:00 – 20:00 zostanie
przeprowadzony obowiązkowy przegląd elektryczny pięcioletni w lokalach
mieszkalnych zgodnie z poniższym harmonogramem:
1. ul. Orłów Piastowskich 82 kl. nr 1 i 3 – 01.06.2022 r.
2. ul. Orłów Piastowskich 82 kl. nr 2 i ul. Królów Polskich 1 kl. nr 1 – 02.06.2022 r.
3. ul. Królów Polskich 1 kl. nr 2 i ul. Królów Polskich 3 – 03.06.2022 r.
4. ul. Orłów Piastowskich 84 – 06.06.2022 r.
5. ul. Warszawska 58B kl. nr 1 i 2 – 07.06.2022 r.
6. ul. Warszawska 58B kl. nr 3 i 4 – 08.06.2022 r.
7. ul. Warszawska 58B kl. nr 5 – 09.06.2022 r.
W związku z powyższym prosimy o obecność oraz umożliwienie swobodnego dostępu do gniazd elektrycznych.
Wykonawca przeglądu – tel. 509 232 976

Administracja