GŁOSOWANIE INDYWIDUALNE

W związku z niską frekwencją głosujących właścicieli lokali,
w celu prawomocnego przyjęcia uchwał
głosowanie zostało przedłużone
do dnia 11 kwietnia 2021 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt
z Zarządem Wspólnoty lub Administracją. Jednocześnie przypominamy,
że wypełnioną kartę należy umieścić w skrzynce pocztowej oznaczonej
„Zarząd Wspólnoty”, znajdującej się na każdej klatce schodowej

przy skrzynkach pocztowych lub przesłać na adres: zarzad@wmog1.pl

Administracja