WYCIĘCIE ŚWIERKÓW

Na prośbę właścicieli lokali Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I skieruje wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy dotyczący wycięcia dwóch świerków znajdujących się pomiędzy ogrodzeniem a północną stroną budynku przy ul. Królów Polskich 1.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag
do dnia 10-10-2021 r. w formie pisemnej i przekazanie ich Administratorowi podczas dyżuru na osiedlu lub wysłanie na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja