Projekt Statutu!

Na stronie internetowej Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki 1

udostępniony został projekt Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej.

Projekt Statutu może zostać przesłany w wersji elektronicznej

właścicielom lokali po wysłaniu takiego wniosku

na adres e-mail: proxim@autograf.pl.

Istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do projektu Statutu

do dnia 30.11.2019 r. w formie pisemnej u Administratora podczas dyżuru

na Osiedlu lub przesyłając je na adres e-mail: proxim@autograf.pl.

Administracja