ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRZEPISÓW
RUCHU DROGOWEGO DO STRAŻY MIEJSKIEJ

W związku z zaakceptowaniem przez Straż Miejską
„Projektu organizacji ruchu na terenie
Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I”
informujemy, że można zgłaszać do Straży Miejskiej
naruszenia przepisów ruchu drogowego na terenie osiedla. Warunkiem podjęcia interwencji przez Straż Miejską
jest udostępnienie wjazdu i wyjazdu z terenu osiedla.

KONTAKT:
Numer alarmowy: 986
Straż Miejska – III Oddział Terenowy (Ochota, Ursus, Włochy)
Adres: Przemyska 18, 02-361 Warszawa; Telefon 22 823 73 88.

Zarząd i Administracja
Wspólnoty Mieszkaniowej
Osiedla „Gołąbki 1”