GŁOSOWANIE INDYWIDUALNE

W związku z niską frekwencją głosujących właścicieli lokali, w celu prawomocnego przyjęcia uchwał głosowanie zostało przedłużone do dnia 19.04.2023 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zarządem Wspólnoty lub Administracją. Jednocześnie przypominamy, że wypełnioną kartę należy umieścić w skrzynce pocztowej oznaczonej „Zarząd Wspólnoty”, znajdującej się na każdej klatce schodowej przy skrzynkach pocztowych lub przesłać na adres: proxim@autograf.pl

Administracja