UWAGA!!!

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad utrzymania czystości i porządku na terenie naszego osiedla, zgodnie z postanowieniami REGULAMINU PORZĄDKU DOMOWEGO.

Dotyczy to w szczególności ZAKAZU PALENIA PAPIEROSÓW NA KLATKACH SCHODOWYCH w piwnicach, garażach oraz w pomieszczeniach wspólnych osiedla.

Administracja