SPRZĄTANIE SUSZARNI

W dniu 25.09.2019 r. sprzątane będzie pomieszczenie suszarni

w klatce nr 2 budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82.

W związku z powyższym prosimy o nie korzystanie z suszarni w/w terminie

do godz. 13:00. Wszelkie przedmioty znajdujące się w dniu 25.09.2019 r.

w pomieszczeniu suszarni zostaną uznane za odpady

i usunięte przez firmę sprzątającą.

Administracja