REMONT KORYTA ŚCIEKOWEGO

W dniu 28.01.2022 r. w godz. 8:00 – 16:00 przeprowadzone
zostaną prace związane z naprawą koryta ściekowego
w garażu budynku przy ul. Warszawskiej 58B na odcinku
o długości ok. 8 mb. od bramy garażowej.
W związku z powyższym wjazd/wyjazd z miejsc
garażowych nr: 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 9 w w/w terminie nie będzie
możliwy.

Administracja