Uwaga!

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I

zaprasza firmy do składania ofert na konserwację

instalacji elektrycznych na terenie osiedla.

Termin składania ofert do dnia 12.11.2018 r.

Oferty prosimy przesyłać na e-mail:

proxim@autograf.pl

Administracja