REMONT KORYTA ŚCIEKOWEGO W GARAŻU


W dniach 22-03.09.2022 r. wykonywane będą prace związane

z remontem koryta ściekowego w garażu budynku
przy ul. Królów Polskich 1.

W związku z powyższym poruszanie się pojazdami w w/w terminie
w garażu będzie niemożliwe. Za uszkodzenia pojazdów podczas wykonywania w/w prac nie ponoszą odpowiedzialności Wykonawca, Zarząd WM i Administracja.

Administracja