GŁOSOWANIE INDYWIDUALNE

W związku z niską frekwencją na Zebraniu Ogółu Właścicieli Lokali

w dniu 05.04.2019 r., w celu prawomocnego przyjęcia Uchwał Zebrania,

Zarząd Wspólnoty zbierać będzie głosy indywidualnie u właścicieli lokali.

Głosy zbierane będą w dniach 10 – 30.04.2019 r.

od Współwłaścicieli nieobecnych na Zebraniu.

Administracja