UKŁADANIE GRESU NA KLATCE SCHODOWEJ

W dniu 23 kwietnia 2021 r. rozpoczną się prace związane z układaniem
gresu na klatce schodowej nr 3 w budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82 od poziomu garażu do parteru (przy tablicy ogłoszeń).
Planowany termin zakończenia prac 07 maja 2021 r.

Administracja