REMONT KORYT ŚCIEKOWYCH W GARAŻU

W dniach 01-31.08.2022 r. wykonywane będą prace związane z remontem koryt ściekowych w garażu budynku przy ul. Warszawskiej 58B.
W związku z powyższym poruszanie się pojazdami w w/w terminie
w garażu będzie niemożliwe. Za uszkodzenia pojazdów podczas wykonywania w/w prac nie ponoszą odpowiedzialności Wykonawca, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki 1 i Administracja.

Administracja