REMONT POSADZKI W SUSZARNI!

W dniach 12 – 16 marca 2019 r. prowadzone będą prace związane z remontem

posadzki w suszarni w budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie wszystkich

przedmiotów z suszarni i nie korzystanie z niej w w/w terminie.

Administracja