REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW

Zwracamy się z prośbą o przekazanie wniosków dotyczących proponowanych miejsc, w których powinien zostać wykonany remont elewacji budynków. Wnioski należy umieścić w skrzynce oznaczonej „Zarząd Wspólnoty” znajdującej się na każdej klatce schodowej obok skrzynek pocztowych lub przesłać

na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Termin składania wniosków do dnia 29.05.2022 r.

W dniu 02.06.2022 r. O godz. 17:30 odbędzie się spotkanie komisji, która oceni stan elewacji budynków, w celu określenia miejsc do wykonania remontu elewacji w pierwszej kolejności.

Zapraszamy właścicieli lokali do udziału w pracach komisji.

Administracja