PRZEGLĄD BUDOWLANY

W dniu 29.10.2020 r. w godz. 16:30 – 20:00 przeprowadzony zostanie
przegląd budowlany w lokalach mieszkalnych w budynkach przy
ul. Królów Polskich 1 i 3 oraz Warszawskiej 58B. W związku z powyższym
prosimy o udostępnienie lokali, w celu sprawdzenia stanu technicznego.

Wykonawca firma RAMO tel. 537 796 265

Administracja