PRZERWY W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W związku ze sprawdzeniem działania wyłączników przeciwpożarowych budynków w dniu 20.09.2021 r.
w godz. 11:00- 12:00
wystąpią krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej do budynku (w tym lokali mieszkalnych).

Administracja