Informacja dla mieszkańców osiedla!

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla „Gołąbki I” informuje,
że od dnia 1 września 2021 roku została wprowadzona nowa organizacja ruchu na ul. Królów Polskich pomiędzy ulicami Przemysława II, a Orłów Piastowskich. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych jak i kierujących wyjeżdżających z garaży budynków, ustawione zostały po obu stronach ulicy znaki
B-36 zakaz zatrzymywania
i dodatkowo wyznaczone zostało przejście dla pieszych.

Zarząd