ZGŁOSZENIA DO KOMISJI SKRUTACYJNEJ

W związku z zakończeniem głosowania nad uchwałami
Wspólnoty Mieszkaniowej zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się
właścicieli lokali do uczestnictwa w Komisji Skrutacyjnej
w celu zliczenia głosów nad uchwałami do dnia 1 czerwca 2020
na adres e-mail: proxim@autograf.pl
lub SMS pod numer telefonu: 607-756-000.
Zebranie Komisji Skrutacyjnej odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020
w pomieszczeniu administracyjnym w budynku
przy ulicy Orłów Piastowskich 84, klatka II.

Administracja