Wybory Samorządowe

Mieszkańcy budynku przy ul. Warszawskiej 58B w Wyborach

Samorządowych w dniu 21.10.2018 r. w godz. 7:00 – 21:00 głosują

w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 685 przy ul. M. Keniga 20

(Szkoła Podstawowa nr 11).

Administracja