ADMINISTRACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA „GOŁĄBKI I” INFORMUJE, ŻE W GRUDNIU BIEŻĄCEGO ROKU NASTĄPI WYMIANA WODOMIERZY ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁA NR 8/2017.

WYMIANĘ WODOMIERZY WYKONA FIRMA:
PIAS-KAN” Sp. z o.o. 01-424 Warszawa; Aleja Prymasa Tysiąclecia 78 D; tel./fax (022) 837-40-60 e-mail:info@piaskan.pl
Według następujących poniżej terminów:

− Królów Polskich 1 −

Szanowni Państwo w dniach: 07-08.12.2017 w godzinach 09.00-18.00 odbędzie się

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Według następującego harmonogramu:

07.12.2017     lokale od 1 do 30

08.12.2017     lokale od 31 do 40

Uprzejmie prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

W wyżej wymienionych terminach, możliwe są przerwy w dostawie wody.

Monterzy będą posiadali identyfikatory z pieczęcią firmy PIASKAN, Monter: 739 080 987

 

− Królów Polskich 3 −

Szanowni Państwo w dniu: 08.12.2017 w godzinach 09.00-18.00 odbędzie się

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Uprzejmie prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

W wyżej wymienionych terminach, możliwe są przerwy w dostawie wody.

Monterzy będą posiadali identyfikatory z pieczęcią firmy PIASKAN, monter: 739 080 987

 

− Orłów Piastowskich 82 −

Szanowni Państwo w dniach: 27-28.11.2017 w godzinach 09.00-18.00 odbędzie się

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Według następującego harmonogramu:

27.11.2017     lokale od 1 do 30

28.11.2017     lokale od 31 do 60a

Uprzejmie prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

W wyżej wymienionych terminach, możliwe są przerwy w dostawie wody.

Monterzy będą posiadali identyfikatory z pieczęcią firmy PIASKAN, monter: 739 080 987

 

− Orłów Piastowskich 84 −

Szanowni Państwo w dniach: 05-06.12.2017 w godzinach 09.00-18.00 odbędzie się

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Według następującego harmonogramu:

05.12.2017     lokale od 1 do 15

06.12.2017     lokale od 16 do 40

Uprzejmie prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

W wyżej wymienionych terminach, możliwe są przerwy w dostawie wody.

Monterzy będą posiadali identyfikatory z pieczęcią firmy PIASKAN, monter: 739 080 987

 

− Warszawska 58b −

Szanowni Państwo w dniach: 30.11-05.12.2017 w godzinach 09.00-18.00 odbędzie się

WYMIANA WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH

Według następującego harmonogramu:

30.11.2017     lokale od 1 do 30

01.12.2017     lokale od 31 do 60

04.12.2017     lokale od 61 do 90

05.12.2017     lokale od 91 do 106

Uprzejmie prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

W wyżej wymienionych terminach, możliwe są przerwy w dostawie wody.

Monterzy będą posiadali identyfikatory z pieczęcią firmy PIASKAN, monter: 739 080 987

Administracja