ADMINISTRACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA „GOŁĄBKI I” INFORMUJE, ŻE W GRUDNIU BIEŻĄCEGO ROKU NASTĄPI WYMIANA WODOMIERZY ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁA NR 8/2017.

WYMIANĘ WODOMIERZY WYKONA FIRMA:

PIAS-KAN” Sp. z o.o. 01-424 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 78 D, tel./fax (022) 837-40-60, e-mail:info@piaskan.pl

– Orłów Piastowskich 82 –

Szanowni Państwo w dniu 18.12.2017  – (PONIEDZIAŁEK) w godzinach 14.00-20.00 odbędzie się:

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie.

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu.

Prosimy o telefoniczne umawianie godziny wymiany z monterem: 739 080 987

– Orłów Piastowskich 84, cz. 1 –

Szanowni Państwo w dniu 18.12.2017  – (PONIEDZIAŁEK) w godzinach 14.00-20.00 odbędzie się:

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie. W powyższym terminie ustalono wymianę wodomierzy w lokalach do numeru 22 włącznie.

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu.

Prosimy o telefoniczne umawianie godziny wymiany z monterem: 739 080 987

– Orłów Piastowskich 84, cz. 2 –

Szanowni Państwo w dniu 19.12.2017  – (WTOREK) w godzinach 15.00-20.00 odbędzie się:

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie. W powyższym terminie ustalono wymianę wodomierzy w lokalach od numeru 25.

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu.

Prosimy o telefoniczne umawianie godziny wymiany z monterem: 739 080 987

– Warszawska 58b, cz. 1 –

Szanowni Państwo w dniu 19.12.2017  – (WTOREK) w godzinach 15.00-20.00 odbędzie się:

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie. W powyższym terminie ustalono wymianę wodomierzy w lokalach do numeru 45 włącznie.

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu.

Prosimy o telefoniczne umawianie godziny wymiany z monterem: 739 080 987

– Warszawska 58b, cz. 2 –

Szanowni Państwo w dniu 20.12.2017  – (ŚRODA) w godzinach 15.00-20.00 odbędzie się:

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie. W powyższym terminie ustalono wymianę wodomierzy w lokalach od numeru 47.

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu.

Prosimy o telefoniczne umawianie godziny wymiany z monterem: 739 080 987

– Królów Polskich 1 –

Szanowni Państwo w dniu 21.12.2017  – (czwartek) w godzinach 15.00-20.00 odbędzie się:

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie.

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu.

Prosimy o telefoniczne umawianie godziny wymiany z monterem: 739 080 987

– Królów Polskich 3 –

Szanowni Państwo w dniu 21.12.2017  – (czwartek) w godzinach 15.00-20.00 odbędzie się:

DRUGI TERMIN WYMIANY WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH, w których nie dokonano wymiany w pierwszym terminie.

W celu sprawnego przeprowadzenia wymiany prosimy o udostępnienie lokali  i przygotowanie dostępu do wodomierzy, zdjęcie ekranów, zabudów itp.

Informujemy, że lokale w których nie zostaną wymienione wodomierze będą rozliczane za zużycie wody z ryczałtu.

Prosimy o telefoniczne umawianie godziny wymiany z monterem: 739 080 987

Administracja