Blokady parkingowe!

Osoby, które planują wymianę blokad na miejscach parkingowych proszone są o zgłaszanie się

do dnia 15.07.2018 r. do Administratora podczas dyżuru na osiedlu lub przesłanie informacji

na adres: proxim@autograf.pl

Koszt zakupu blokady i wymiany w łącznej kwocie ok. 360 zł pokrywa właściciel lokalu,

do którego przypisane jest miejsce parkingowe.

Administracja