WYCINKA LIP

Zwracamy się z prośbą do osób, które ustnie zgłosiły wnioski dotyczące wycięcia lip rosnących przy parkingach znajdujących
się obok budynków przy ul. Orłów Piastowskich 82 i 84 o przekazanie do dnia 13.10.2022 r. w/w wniosków w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce oznaczonej „Zarząd Wspólnoty” znajdującej się na każdej klatce schodowej przy skrzynkach pocztowych lub wysłanie na adres e-mail: proxim@autograf.pl.
Powyższe wnioski zostaną dołączone do wniosku skierowanego
do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Administracja