WYCINKA DRZEW

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I skieruje wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy dotyczący wycięcia:

1. pochylonego świerka rosnącego przy chodniku pomiędzy budynkami przy ul. Warszawskiej 58B i Królów Polskich 1,
2. dziewięciu lip rosnących przy parkingach znajdujących się obok budynków przy ul. Orłów Piastowskich 82 i 84.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 13.10.2022 r. w formie pisemnej poprzez umieszczenie w skrzynce oznaczonej „Zarząd Wspólnoty” znajdującej się na każdej klatce schodowej przy skrzynkach pocztowych lub wysłanie na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja