Segregacja odpadów!

W związku z pojawieniem się insektów w pojemnikach na bioodpady przypominamy, że do pojemników tych nie można wrzucać:

mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych.

Tego typu odpady należy umieścić plastikowym, szczelnie zamkniętym worku i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

Administracja