W odpowiedzi na pytania mieszkańców klatki schodowej nr 2 w budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82, Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że pomimo wielokrotnego zaproszenia na spotkanie z zarządem, właścicielka kotów nie stawiła się.

Spotkanie miało na celu ostatecznie rozwiązanie problemu dotyczącego posiadania przez w/w właścicielkę ok. 20 kotów w swoim mieszkaniu – co jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców klatki schodowej nr 2 budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82 – właścicielka nie przybyła na żadne z proponowanych spotkań!

W związku z powyższym Zarząd Wspólnoty podjął decyzję o spotkaniu w dniu 12.12.2017 r. o godz. 18:00 w pomieszczeniu administracyjnym, klatka schodowa nr 1 budynku przy ul. Orłów Piastowskich 84 z właścicielami lokali klatki schodowej nr 2 budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82, w celu omówienia sposobu rozwiązania niniejszej sprawy z prawnikiem.

Administracja