WYCIĘCIE JARZĘBINY!

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I skieruje wniosek
do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Ursus
m. st. Warszawy, dotyczący wycięcia uschniętej jarzębiny znajdującej
się pomiędzy małym placem zabaw a budynkiem przy ul. Królów Polskich 3.
W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag
do dnia 09 listopada 2020 r. w formie pisemnej i umieszczenie
w skrzynce pocztowej z napisem „Zarząd Wspólnoty” znajdującej
się na każdej klatce schodowej lub wysłanie na adres e-mail: proxim@autograf.pl.

Administracja