W związku z modernizacją systemu kontroli dostępu do naszego osiedla istnieje możliwość zakupienia przez właścicieli lokali breloków zbliżeniowych umożliwiających wejście na teren osiedla oraz do budynków bez konieczności używania kodu domofonowego.

Koszt zakupu jednego breloka nie przekroczy 10 złotych.

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o zadeklarowanie ilości potrzebnych breloków wysyłając e-mail na adres: proxim@autograf.pl lub administratorowi podczas dyżuru na osiedlu.

Dotychczas używane kody nie ulegną zmianie.

Administracja osiedla.