Wybory Samorządowe

Mieszkańcy budynków przy ul. Królów Polskich 1 i 3 w Wyborach

Samorządowych w dniu 21.10.2018 r. w godz. 7:00 – 21:00 głosują

w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 681 przy ul. Warszawskiej 63

(Szkoła Podstawowa nr 383).

Administracja