Dotyczy wycinki na terenie osiedla!

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I skieruje wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy dotyczący wycięcia:

1. dwóch jałowców znajdujących się przy południowo – wschodnim narożniku kl. nr 4 oraz kl. nr 5 budynku przy ul. Warszawskiej 58B,

2. modrzewia znajdującego się przy kl. nr 4 budynku przy ul. Warszawskiej 58B,

3. jarzębiny znajdującej się przy furtce „C”,

4. dwóch świerków znajdujących się pomiędzy ogrodzeniem a północną

stroną budynku przy ul. Królów Polskich 1.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag do dnia 9 grudnia 2018 roku w formie pisemnej i przekazanie ich administratorowi podczas dyżuru na osiedlu lub wysłanie na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja