WNIOSKI NA ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI LOKALI

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Właścicieli lokali o przedstawienie

do dnia 29.02.2020 r. propozycji zadań do realizacji

w ramach Funduszu Remontowego na 2020 r.

Powyższe propozycje prosimy składać w formie pisemnej

u Administratora podczas dyżuru na Osiedlu lub przesłać

na adres e-mail: proxim@autograf.pl.

Administracja