ZGŁOSZENIA DO KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się właścicieli
lokali do uczestnictwa w Komisji Skrutacyjnej, w celu
zliczenia głosów nad uchwałami Wspólnoty do dnia
27.04.2021 r.:
na adres e-mail: proxim@autograf.pl
lub
sms pod nr tel. 607 756 000.
Zebranie Komisji Skrutacyjnej odbędzie się w dniu
28.04.2021 r. o godz. 17:00 w pomieszczeniu
administracyjnym w budynku przy ul. Orłów Piastowskich 84 kl. I.

Administracja