U W A G A !

W związku z występującymi w ostatnim czasie kradzieżami na terenie osiedla przestrzegamy przed otwieraniem drzwi nieznanym osobom (w tym również podających się za roznosicieli ulotek reklamowych), prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na podejrzanie zachowujące się osoby oraz zgłaszanie przypadków kradzieży do Zarządu Wspólnoty.

Administracja