TELEFONY ALARMOWE:

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe

112 – wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy

986 – Straż Miejska

991 – Pogotowie Energetyczne

992 – Pogotowie Gazowe

993 – Pogotowie Ciepłownicze

994 – Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

995 – Komenda Główna Policji-System Child Alert

996 – Terrorystyczny Numer Alarmowy

TELEFONY POZOSTAŁE:

19111 – Informacja Drogowa

19115 – Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa

19221 – Prognoza Pogody

ostatnia aktualizacja
/21-07-2017/ admin