Pilne! – Budynek A sprzątanie!

W dniu 10.09.2019 r. sprzątane będą pomieszczenia suszarni, wózkowni oraz korytarze piwnic w budynku przy ul. Orłów Piastowskich 82.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie wszelkich przedmiotów z korytarzy piwnic oraz nie korzystanie w w/w terminie z suszarni do godz. 13:00.

Pozostawione w korytarzach piwnic przedmioty zostaną potraktowane jako odpady i wyrzucone przez firmę sprzątającą.

Administracja