WNIOSKI NA ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI LOKALI

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Właścicieli lokali
o przekazanie do dnia 31.01.2023 r. propozycji zadań do realizacji
w ramach Funduszu Remontowego na 2023 r.
Powyższe propozycje prosimy umieścić w skrzynce pocztowej oznaczonej „Zarząd Wspólnoty”, znajdującej się na każdej klatce schodowej przy skrzynkach pocztowych lub
przesłać na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja