Zwracamy się z prośbą do wszystkich Właścicieli lokali o przedstawienie do dnia 31.01.2018 r. propozycji zadań do realizacji w ramach Funduszu Remontowego na 2018 r.

Powyższe propozycje prosimy składać w formie pisemnej u Administratora podczas dyżuru na Osiedlu lub przesłać na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja