Inwestycja na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 58A

Warszawa, dnia 05.02.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Osiedla Gołąbki I
Orłów Piastowskich 84, 02-496 Warszawa

Dot.: inwestycja na nieruchomości przy ul. Warszawskiej 58A.

W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę inwestycji przy Warszawskiej 58A w dniu 02.02.2021 r. Członek Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Marek Niewczas oraz Administrator Tomasz Balawajder spotkali się w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z głównym inspektorem Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus Martą Jaros, która udostępniła do wglądu dokumentację dotyczącą przedmiotowej inwestycji.

W wyniku zapoznania się z dokumentacją przedstawiamy Państwu następujące informacje:

  1. Budynek będzie się składał z dwóch sekcji mieszkalnych A (wymiary 73,4 x 14,7 m) oraz B (wymiary 38,9 x 17,7 m) z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym;
  2. Budynek będzie posiadał maksymalnie 4 piętra + parter (5 kondygnacji nadziemnych ) z wysokością mierzoną do kalenicy wynoszącą 16,86 m. Przyjęto "0" (podłogi parteru) nowoprojektowanego budynku wynoszącą 104,4 m.n.p.m, rzędna budynku przy ul. Warszawskiej 58B wynosi 104,86 m. n. p. m. Projektowany budynek jest o 0,5 m posadowiony niżej.
  3. Najkrótsza odległość nowego budynku do najbardziej wysuniętego balkonu budynku przy ul. Warszawskiej 58B wynosi 13,4 m.
  4. Budynek będzie posiadał kotłownię zasilaną paliwem gazowym z dwoma kotłami o łącznej mocy 340 kW usytuowaną w sekcji mieszkalnej A od strony budynku przy Warszawskiej 58B.
  5. Nowy budynek spełnia wymagania dotyczące zacienienia budynku przy
  6. Warszawskiej 58B wynoszące min. 3 godz. nasłonecznienia w pokojach mieszkalnych mierzone między godz. 7:00 a 17:00 w dniach równonocy.
  7. Od strony wschodniej i południowej zaprojektowano ogrodzenie ażurowe pozbawione ostrych krawędzi górnych o wysokości 2 m. Od strony zachodniej i północnej zaprojektowano ogrodzenie pełne o wysokości min. 2 m, a także żywopłot z grabu pospolitego.
  8. Odbiór odpadów z części mieszkalnej nowego budynku znajdującej się na wysokości kl. Nr 1 budynku przy ul. Warszawskiej 58B będzie się odbywał poprzez transport pojemników na odpady chodnikiem wzdłuż całego budynku przy ul. Warszawskiej 58B.
  9. Podczas budowy został uwzględniony monitoring geotechniczny (systematyczne obserwacje) pod kątem wpływu inwestycji na sąsiednie budynki (np. pojawiania się pęknięć w budynkach).

Załączniki:

1. Plan sytuacyjny z wyszczególnionymi odległościami nowego budynku do sąsiednich budynków.
2. Analiza przesłaniania.
3. Analiza nasłonecznienia.
4. Poglądowe wizualizacje budynku.
5. Przekroje budynku.
6. Widoki elewacji.

 

Uwagi do projektu budowy budynku przy ul. Warszawskiej 58A

Warszawa, dnia 08.02.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa
Osiedla Gołąbki I
ul. Orłów Piastowskich 84
02-496 Warszawa

Wydział Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Ursus
Urząd Dzielnicy Ursus
Pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Dot.: Uwagi do projektu budowy budynku przy ul. Warszawskiej 58A.

W związku z zapoznaniem się z dokumentacją dotyczącą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 150 z obrębu 2-09-04 przy ul. Warszawskiej 58A w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy poniżej przedstawiamy nasze uwagi do projektu:

1) Rysunek „Analiza nasłonecznienia” - uzupełnić ramiona schematu nasłonecznienia informacją o czasie nasłonecznienia, początku i końcu nasłonecznienia, oraz o względnej wysokości górnej krawędzi zacieniania (dodatkowo do informacji o ilości pięter).
2) Komin kotłowni – podać wielkość hałasu w dB podczas maksymalnej przewidywanej pracy kotłów kotłowni.
3) Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynku przy ul. Warszawskiej 58B i znaczne obniżanie zwierciadła wody gruntowej, jak i oddziaływanie wykopu na wspomniany budynek, uważamy, iż opis techniczny powinien być uzupełniony o stwierdzenie konieczności wykonania inwentaryzacji rys w budynku przy ul. Warszawskiej 58B przed przystąpieniem do robót ziemnych. W trakcie budowy i co najmniej rok po jej zakończeniu powinien być sprawowany monitoring przemieszczeń budynku.
4) Codzienne przetaczanie kontenerów z odpadami wzdłuż całego budynku, będzie stanowić źródło uciążliwego hałasu.
a. Prosimy zapewnić maksymalnie bliski dojazd samochodów wywożących odpady komunalne z budynku B poprzez drogę pożarową.
b. Wnioskujemy o nasadzenie wzdłuż płotu roślinności stanowiącej ekran akustyczny.
c. Wnioskujemy o wykonanie ciągów pieszych, po których będą przetaczane kontenery na śmieci, w taki sposób by hałas był jak najmniejszy / gładkie powierzchnie /.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Format PDF pozwolenia na budowę z dnia 22 października 2021 roku
Pozwolenie na budowę W58B

Format PDF zawiadomienia z dnia 14 października  2021 roku:
Budowa ul Warszawska 58A

Format PDF pisma z dnia 5 lutego 2021 roku:
Informacja na nieruchomości przy ulicy Warszawska 58A

Format PDF pisma z dnia 8 lutego 2021 roku:
Uwagi do projektu budowy budynku przy ulicy Warszawskiej 58A