ZEBRANIE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA GOŁĄBKI I

W dniu 05 kwietnia 2019 roku o godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 11 w Warszawie,

przy ul. Keniga 20 odbędzie się Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali. Ze względu na planowane podjęcie

bardzo ważnych decyzji finansowych prosimy wszystkich właścicieli o obecność na Zebraniu.

Projekty Uchwał Wspólnoty umieszczone zostały w gablocie informacyjnej znajdującej się obok

budynku przy ul. Orłów Piastowskich 84.

Administracja