Warszawa, dnia 12.03.2020 r.

Zarząd
Wspólnoty Mieszkaniowej
Osiedla Gołąbki I
w WARSZAWIE

Z a w i a d o m i e n i e

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki I zawiadamia, że w związku
z epidemią koronawirusa oraz zamknięciem szkół do dnia 25.03.2020 r. nie odbędzie się
planowane na 20 marca 2020 roku o godz. 18:00 – w Szkole Podstawowej nr 11 w
Warszawie przy ul. Keniga 20 – Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali. Poinformujemy
Państwa o nowym terminie zebrania, gdy będzie możliwe jego przeprowadzenie.

Wszystkie uwagi prosimy kierować do Zarządu Wspólnoty lub Administracji na adresy
e-mail: zarzad@wmog1.pl lub proxim@autograf.pl

ZARZĄD WSPÓLNOTY