ZBIÓR PRZEPISÓW WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA "GOŁĄBKI 1"

Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla "Gołąbki 1"

◊ Statut Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla "Gołąbki 1"

Regulamin korzystania z telewizji osiedlowej W.M.O. "Gołąbki 1"

◊ Regulamin korzystania z telewizji osiedlowej

Organizacja ruchu drogowego w strefie zamieszkania Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla "Gołąbki 1"

◊ Organizacja ruchu drogowego w strefie zamieszkania WMOG1

◊ Rysunek planu organizacji ruchu na osiedlu WMOG1

Regulamin Rozliczania Mediów

◊ Załącznik nr 1 do Uchwały 5/2018 z dnia 09-03-2018 r.

Regulamin Korzystania z Osiedlowej Sieci Internetowej

◊ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2006 Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Gołąbki 1"

Regulamin Porządku Domowego

◊ 2016 - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6 - Regulaminu Porządku Domowego

D. U. 1994 nr 85 poz. 388. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku

◊ Ustawa o Własności Lokali po zmianach od 17-04-2018

◊ Ustawa o Własności Lokali po zmianach od 11-09-2017

◊ Ustawa o Własności Lokali

ostatnia aktualizacja
/27-05-2021/ admin