SKŁAD ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA "GOŁĄBKI I"

Prezes zarządu:

Marek Niewczas

telefon: 601-356-714

adres zamieszkania: Orłów Piastowskich 82 m. 58

Członek zarządu:

Tomasz Kacprzak

telefon: 691-250-072

adres zamieszkania: Warszawska 58B m. 64

Członek zarządu:

Beata Banasiak

telefon: 607-081-890

adres zamieszkania: Królów Polskich 1 m. 12

ostatnia aktualizacja
/27-05-2021/ admin