SKŁAD ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OSIEDLA "GOŁĄBKI I"

Prezes zarządu:

Marek Niewczas

telefon: 601-356-714

adres zamieszkania: Orłów Piastowskich 82 m. 58

Członek zarządu:

Tomasz Kacprzak

telefon: 691-250-072

adres zamieszkania: Warszawska 58B m. 64

Członek zarządu:

Mubariz Agajew

telefon: 603-538-244

adres zamieszkania: Warszawska 58B m. 68

ostatnia aktualizacja
/19-05-2022/ admin