Głosowanie odbędzie się w dniach: 23 października 2017 roku do 06 listopada 2017 roku.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla „Gołąbki 1” przeprowadzi w wyżej wymienionym terminie głosowanie

w trybie indywidualnego zbierania głosów wśród właścicieli lokali.

Dotyczy uchwały nr 8/2017 w sprawie wymiany wodomierzy w lokalach.

Administracja