WYMIANA KORYTEK ŚCIEKOWYCH!

W dniach 03 – 07.06.2019 r. w godz. 9:00 – 16:00

prowadzone będą prace związane z remontem zewnętrznych

korytek ściekowych znajdujących się obok bram garażowych

budynków przy ul. Orłów Piastowskich 82 i 84.

W czasie prac wjazd i wyjazd z garaży będzie utrudniony.

Administracja