WNIOSKI NA ZEBRANIE OGÓŁU WŁAŚCICIELI LOKALI

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Właścicieli lokali o przekazanie
do dnia 31.01.2024 r. propozycji zadań do realizacji w ramach Funduszu Remontowego na 2024 r. Powyższe propozycje prosimy umieścić w skrzynce pocztowej oznaczonej „Zarząd Wspólnoty”, znajdującej się na każdej klatce schodowej przy skrzynkach pocztowych lub przesłać na adres e-mail: proxim@autograf.pl

Administracja